Tour du lịch đi Trung Quốc – 6 Ngày 6 Đêm – Thượng Hải -Hàn Châu – Tô Châu – Bắc Kinh

Tour du lịch đi Trung Quốc – 6 Ngày 6 Đêm – Thượng Hải -Hàn Châu – Tô Châu – Bắc Kinh
THƯỢNG HẢI –HÀN CHÂU- TÔ CHÂU – BẮC KINH
6 ngày 6 đêm
Giá Bán Tour: 15.990.000 Đ
Chức năng bình luận được đóng