Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ

Vé máy bay Vietnam airline

Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ. Kính gửi đến toàn thể các bạn, mùa hè sôi động đã qua, nhưng mùa Thu lại nối tiếp, không ngừng mở ra bán với chặng bay nội địa trong nước với giá cực kỳ hấp dẫn, bắt đầu từ ngày 15 / 8 / 2016 đến hết ngày 28 / 08 / 2016, Vietnam airline trân trọng mở bán vé máy bay quốc nội đi du lịch trong nước cực kỳ hấp dẫn , áp dụng cho các hành trình như sau : 

Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ

Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ

Giá vé được áp dụng cho các hành trình đi 1 chiều xuất phát từ Hà Nội :

Từ Đến
Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Hà Nội
Chu Lai
399.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Vinh
499.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Đà Nẵng
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Huế
599.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Đà Lạt
799.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh
799.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Nha Trang
799.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Phú Quốc
799.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Cần Thơ
799.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Đồng Hới
499.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Quy Nhơn
599.000VND
15/08/16-31/03/16
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Pleiku
599.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hà Nội
Buôn Ma Thuột
799.000VND
15/08/16–31/03/17
Siêu tiết kiệm

Giá vé được áp dụng cho các hành trình đi 1 chiều xuất phát từ Hà Nội :

Từ Đến Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Tp. Hồ Chí Minh
Nha Trang
299.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Phú Quốc
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Huế
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Hải Phòng
699.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Vinh
699.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
699.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội
799.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Đà Lạt
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Pleiku
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Buôn Ma Thuột
399.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Hới
499.000VND
15/08/16-31/08/16
03/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
07/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm

Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ, giá vé được áp dụng cho các hành trình đi 1 chiều xuất phát từ Đà Nẵng :

Từ Đến Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Đà Nẵng
Buôn Ma Thuột
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng
Đà Lạt
399.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng
Nha Trang
399.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng
Pleiku
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng
Hải Phòng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng
Hà Nội
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Nẵng
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm

Giá vé được áp dụng cho các hành trình đi 1 chiều xuất phát từ các chặng khác :

Từ
Đến
Giá vé
một chiều
Giai đoạn
khởi hành
Loại vé
Chu Lai
Hà Nội
399.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Nha Trang
Tp. Hồ Chí Minh
299.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Buôn Ma Thuột
Đà Nẵng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Lạt
Đà Nẵng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Nha Trang
Đà Nẵng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hải Phòng
Đà Nẵng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Pleiku
Đà Nẵng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đồng Hới
Hà Nội
499.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Vinh
Hà Nội
499.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Huế
Hà Nội
599.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Quy Nhơn
Hà Nội
599.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Lạt
Hà Nội
799.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Phú Quốc
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Huế
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hải Phòng
Tp. Hồ Chí Minh
699.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Vinh
Tp. Hồ Chí Minh
699.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Thanh Hóa
Tp. Hồ Chí Minh
699.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Nha Trang
Hà Nội
799.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Phú Quốc
Hà Nội
799.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Cần Thơ
Hà Nội
799.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Pleiku
Hà Nội
599.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-05/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Buôn Ma Thuột
Hà Nội
799.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Pleiku
Đà Nẵng
299.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Quy Nhơn
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đà Lạt
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Pleiku
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Buôn Ma Thuột
Tp. Hồ Chí Minh
399.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Đồng Hới
Tp. Hồ Chí Minh
499.000VND
15/08/16-03/09/16
05/09/16-29/12/16
03/01/17-20/01/17
19/02/17-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Hải Phòng
Nha Trang
599.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm
Nha Trang
Hải Phòng
599.000VND
15/08/16-31/03/17
Siêu tiết kiệm

 – Giới hạn chuyến bay: không áp dụng trên các chuyến bay có số hiệu VN4000 đến VN4999 ( VNA liên doanh với Jetstar), từ VN8000 đến VN8999 ( VNA liên doanh với Vasco) và các số hiệu chuyến bay sau:

Chặng bay
Chuyến bay không áp dụng ( VN)
Sài Gòn => Nha Trang
1362/1364/1356
Nha Trang => Sài Gòn
1351/1355/1357
Sài Gòn => Đà Lạt
1380
Đà Lạt => Sài Gòn
1383
Sài Gòn => Phú Quốc
1813/1821
Phú Quốc => Sài Gòn
1814/1820
Hà Nội => Nha Trang
1551
Nha Trang => Hà Nội
1556
Hà Nội => Đà Nẵng
163/165
Đà Nẵng => Hà Nội
166/172
Hà Nội => Huế
1541
Huế => Hà Nội
1540
Sài Gòn => Đà Nẵng
108/110/112/116/120
Đà Nẵng => Sài Gòn
113/117/121/135
Sài Gòn => Huế
1370/1372
Huế => Sài Gòn
1373/1375
Sài Gòn => Hải Phòng
1182
Hải Phòng => Sài Gòn
1187
Sài Gòn => Vinh
1164
Vinh => Sài Gòn
1165
Hà Nội => Sài Gòn
227/233/235/237/245/247/249/253/255/257
Sài Gòn => Hà Nội
234/236/240/246/250/252/254/256/260

Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ, thời gian không được áp dụng cho các chặng bay như sau :

Từ
Đến
Giai đoạn không áp dụng
Sài Gòn

Buôn Ma Thuột, Pleiku

Đồng Hới, Thanh Hóa

06/01/2017- 06/02/2017

Buôn Ma Thuột, Pleiku

Đồng Hới, Thanh Hóa

Sài Gòn
21/01/2017 – 18-02-2017
Sài Gòn

Hà Nội, Hải Phòng, Vinh

Qui Nhơn, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế

01/09/2016 – 02/09/2016
30/12/2016 – 02-01-2017
06/01/2017 – 06/02/2017

Hà Nội, Hải Phòng, Vinh

Qui Nhơn, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang, Đà Nẵng, Huế

Sài Gòn
04/09/2016 – 04/09/2016
30/12/2016 – 02/01/2017
21/01/2017 – 18-02-2017
Hà Nội
Pleiku, Đồng Hới
21/01/2017 – 18/02/2017
Pleiku, Đồng Hới
Hà Nội
06/01/2017 – 18/02/2017
Hà Nội

Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang

Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh

01/09/2016 – 02/09/2016
30/12/2016 – 02/01/2017
21/01/2017 – 18/02/2017

Cần Thơ, Đà Lạt, Nha Trang

Đà Nẵng, Phú Quốc, Vinh

Hà Nội
04/09/2016 – 04/09/2016
30/12/2016 – 02/01/2017
06/01/2017 – 18/02/2017
 – Giá vé của các chặng bay trên, chưa bao gồm thuế và các loại phí
 – Các chặng bay và mức giá trên có thể được thay đổi vào hạng ghế bạn đặt, thời điểm mua vé của bạn mà có giá khác, có thể được áp dụng.
Hãy nhanh tay đặt vé máy bay đi quốc nội giá rẻ tại Tân Phi Vân, để được hổ trợ tốt nhất, hưởng nhiều Khuyến mãi vé máy bay Vietnam airline đi nội địa giá rẻ, thời gian có hạn, bạn nên tranh thủ để đặt lấy những chuyến bay giá rẻ nhất để đi du lịch thật đã nhé.
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÂN PHI VÂN 
443- 445 HUỲNH VĂN BÁNH, PHƯỜNG 13, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM 
Số điện thoại: 08 399 18420 ( 20 line ) -Hotline: 0945 404010 
Chi Nhánh: 18 Hoàng Thiều Hoa, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú 
Điện thoại: 08.38606000 – Hotline: 0932000302