Vé máy bay Vietnam airline đi Oslo.

Mua vé máy bay Vietnam airline đi du lịch Oslo

Mua vé máy bay Vietnam airline đi du lịch Oslo

Oslo là một khu tự quản và cũng là thủ đô đông dân nhất của đất nước Na Uy, cũng là trung tâm văn hóa, khoa học và kinh tế lớn. Thành phố này là trung tâm của các hoạt động thương mại, ngân hàng, công nghiệp và ngư nghiệp trong cả nước. Oslo còn là hàng hải lớn ở châu Âu với khoảng 890 Công ty và khoảng 8.500 người làm trong lĩnh vực hàng hải, đa số là các loại Công ty đóng tàu, môi giới tàu biển , môi giới bảo hiểm lớn nhất thế giới.